Logo
Liên hệ - Gạch Không Nung Thuận Tiến

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THUẬN TIẾN

THUANTIEN CONSTRUCTION MATERRIALS JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: xóm Đại Huệ 1, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

PGĐ.KD Nguyễn Ngọc Hồng – 098 9101 784; TP.KD Lê Quang Nghĩa – 098 96 88 609

Email: gachkhongnunghonglinh@gmail.com